Kulturportal LUND

 

Om Kulturportalen


Vad är en kulturportal för något?

Kulturportal Lund är ett slags interaktivt kulturhistoriskt uppslagsverk med material från år 990 när Lund grundades till det som händer idag.

Vem ligger bakom Kulturportal Lund?

Portalen drivs i form av en ideell förening. Mer information hittar du på föreningens hemsida.

Vilka är medlemmar?

Vi har både enskilda medlemmar och kulturinstitutioner i medlemskadern.
Om du vill bli medlem, sätt in årsavgiften – f.n. 100 kronor – på föreningens pluskonto
493933-6, och ange minst namn och e-post adress. Du kan också kontakta oss via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">.

Stadgar m.m. hittar du på föreningens hemsida.

Hur finansieras arbetet?

Portalen är icke-kommersiell, dvs helt utan reklam. Verksamheten bekostas helt av sponsorer (exempelvis dataprogram, programmering och större projekt) – allt annat görs som ideellt arbete (för att vi tycker att Lund och Lunds historia är så spännande).

Om föreningen skulle upphöra, vem övertar portalen?

Enligt föreningens stadgar tillfaller portalen Lunds kommun.

Var kommer bilder, texter och allt annat material i portalen från?

Portalens redaktion producerar texter och bilder.
Material kan också komma från institutioner, t.ex. Kulturen, Turistbyrån eller Stadsbibliotekets Lundasamling.
Mycket material kommer från Lunds bevaringsprogram, där vi får använda både text och foton.
Många enskilda skribenter lämnar också bidrag.

Vi efterlyser fler medarbetare!

Vem äger rättigheterna till materialet i portalen?

Rättigheterna till materialet tillhör respektive upphovsman.

Får man använda materialet i portalen?

Länka gärna direkt till sidor i portalen.
I övrigt gäller sedvanliga regler för citat – Kulturportal Lund ska alltid anges som källa.

Har ni tekniska möjligheter att publicera annat är vanlig text och bild?

Vi kan hantera nästan
vilken typ av material som helst. För närvarande finns också bildspel, pdf-er,
ljudfiler, videor och flashböcker.

Detta låter kul! Kan man få vara med i arbetet med portalen?

Vi vill gärna ha fler medarbetare! Kontakta oss via info@kulturportallund.se så stämmer vi träff! Du är välkommen.