Kulturportal LUND

 

 

Något överflöd av porträtterade berömdheter finns inte Lunds utomhusmiljö, men går man till gravplatserna vidgas de avkonterfejades skara. Den akademiska dominansen är uppenbar och kvinnorna i mycket tydlig minoritet. Frånvaron av hjältar och ryttarstatyer är sympatisk. Tegnérstatyn på från 1853 är äldst och Henric Schartaus staty från 2003 på Domkyrkoplatsen är det senaste tillskottet. 


tegnerTegnérstatyn på Tegnérsplatsen, framför Kulturen, är troligen den i Sverige äldsta statyn av enskild man i fredlig tjänst. Läs mer  om Tegnér, Tegnérstatyn och om Tegnér i Lund.

 

 

 

 

 

Carl Gustaf Thomson

Carl Gustaf Thomson (1824-1899)
Docent, intendent vid Zoologiska museet.

Läs mer...

Gustaf V och drottning Viktoria

Gustaf V (1858-1950), drottning Viktoria (1862-1930)

Läs mer...

Olof Lundberg

Olof Lundberg (1808-1877)
Framgångsrik hökare, bryggare, traktör.

Läs mer...

Elof Tegnér

Elof Tegnér (1844-1900)
Historiker, bibliotekarie vid Lunds Universitetsbibliotek.

Läs mer...

Jacques Borelius

Jaques Borelius (1859-1921)
Professor i kirurgi och sjukhusdirektör.

 

Läs mer...

Johan Jacob Borelius

Johan Jacob Borelius (1823-1909)

Professor i teoretisk filosofi.

 

Läs mer...

Gunnar Serner

Gunnar Serner/Frank Heller (1886-1947)
Författare. Fil. dr. i engelska.

Läs mer...

Seved Ribbing

Seved Ribbing (1845-1921)
Läkare och filantrop.

Läs mer...

Carl Adolph Agardh

Carl Adolph Agardh (1785-1859)
Teolog, matematiker, naturforskare. 

Läs mer...

Martin G Rosenius

Martin G Rosenius (1825-1901) med hustru.
Extra ordinarie professor i teologi 1867-1900.

Läs mer...

Karl Petrén

Petrén, Karl (1864-1927)
Läkare, politiker

Läs mer...

Jacob Georg Agardh

Jacob Georg Agardh (1813-1901)
Professor i botanik med forskningsområdet alger. 

Läs mer...

Axel Nyblaeus

Axel Nyblaeus (1821-1899)
Professor i praktisk filosofi 1856-1886.

Läs mer...

Sven Ingvar

Sven Ingvar (1889-1947)
Docent i neurologi och från 1929 professor i praktisk medicin.

Läs mer...

Kilian Stobaeus d.ä.

Kilian Stobaeus d.ä. (1690-1742)
Naturvetare, läkare, historiker och professor.

Läs mer...

Justus Lundegård

Justus Lundegård (1860-1924)
Landskapsmålare, grafiker.

 

Läs mer...

Elis Essen-Möller

Elis Essen-Möller (1870-1956)
Docent i obstretik och gynekologi

Läs mer...

Anders Jahan Retzius

Anders Jahan Retzius (1742-1821)

Professor först i ekonomi, sedan i naturalhistoria och i kemi.

Läs mer...

Alfred Berg

Alfred Berg (1857-1929)
Universitetskapellmästare, fil. dr.

Läs mer...

Torsten Andrée

Torsten Andrée (1900-1981)
Socialdemokratisk politiker.

Läs mer...

Sven Nilsson

Sven Nilsson (1787-1883)

Professor i naturalhistoria.

Läs mer...

Hans Bendz

Hans Bendz (1851-1914)
Läkare och rättsmedicinare.

 

Läs mer...

Anna Helena Hasselgren

Anna Helena Hasselgren (1830-1894)
Affärsidkare. 

Läs mer...

Sven Lagerbring

Sven Lagerbring (1707-1787)

Professor i historia

Läs mer...

Fredrika Söderwall

Fredrika Söderwall (1845-1897)
Läkarfru.

Läs mer...

Gustaf Cederschiöld

Gustaf Cederschiöld (1849-1928)
Cederschiöld blev fil dr i nordiska språk i Lund

Läs mer...

Otto Lindblad

Otto Lindblad (1809-1864)
Kompositör och grundare av Lunds studentsångförening.

Läs mer...

Carl Olbers

Carl Olbers (1819-1892)
Professor i praktisk teologi 1863, senare i kyrkohistoria och symbolik.

Läs mer...

C Wilhelm Blomstrand

C Wilhelm Blomstrand (1826-1897)
Professor i kemi.

Läs mer...

Per Henrik Ling

Per Henrik Ling (1776-1839)
Fäktmästare vid Lunds universitet 1805.

 

Läs mer...

Christian Cavallin

Christian Cavallin (1831-1890)
Latinsk filolog.

Läs mer...

Fredrik Wulff

Fredrik Wulff (1845-1930)
Professor i romanska språk, fonetiker, lingvist

Läs mer...

Tycho Brahe

Tycho Brahe (1546-1601)

Astrolog och banbrytande astronom. 

 

Läs mer...

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson (1936-2003)
Journalist och författare.

 

Läs mer...

Johannes Strömberg

Johannes Strömberg (1868-1916)
Rektor för Lunds Privata Elementarskola.

Läs mer...

Carl von Linné

Linné, Carl von (1707-1778)
Professor, botaniker.

Läs mer...

Bengt Jönsson

Bengt Jönsson (1849-1911)
Professor i botanik.

Läs mer...

J M Sjögren

J M Sjögren (1826-1916)

Konsistorienotarie, filosofie jubeldoktor.

Läs mer...

Henrik Schartau

Henrik Schartau (1757-1825)
Präst, förkunnare, stadskomminister i Lund.

Läs mer...