Kulturportal LUND

 

Kartornas Lund – en resa i tid och rum

I samband med Lunds 1000-årsjubileum, 1990, gav Föreningen Gamla Lund ut en årsbok med titeln: Kartornas Lund (Årsskrift 72). Materialet till boken var en fempoängsuppsats i Kulturgeografi vid Lunds Universitet skriven av Annika André och Christina Högstedt.
Boken innehåller bilder och beskrivningar av 57 kartor över Lund från 1580 – 1950. Den som är intresserad av historia eller forskar inom området bör ha stor glädje av det insamlade materialet. Samtliga kartor är avfotograferade och det finns en beskrivning där man kan se originalkartans skala, syfte, innehåll, storlek, skick, m m. Det redovisas också i vilket arkiv man kan hitta originalet och kortfattade uppgifter om personen bakom kartan. De första kartorna upprättades när Skåne tillhörde Danmark och de originalen finns på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, övriga finns i svenska arkiv. Kartorna är systematiserade i åldersordning – äldsta kartan först, och för den som kan sin stad är det spännande att hitta ”sin” gata på karta efter karta.

Kartornas Lund finns numera endast att tillgå på bibliotek och antikvariat, men en intressant exposé över staden utlovas den som kan hitta ett exemplar av boken.

Samtliga kartor går att zooma in för fler detaljer.

Text: Annika André

1907

Av flera kartor med titeln ”Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar”, signerad August Bernhard Jakobsson visar vi denna från 1907.

Läs mer...

1940

En karta med titeln ”Stadtplan lund” kan ha ett visst kuriosaintresse. Den utgavs av Generalstab des Heeres, Abt. Für Kriegskarten u. Vermessungswesen Berlin 1940.

Läs mer...