Kulturportal LUND

 

Kartornas Lund – en resa i tid och rum

I samband med Lunds 1000-årsjubileum, 1990, gav Föreningen Gamla Lund ut en årsbok med titeln: Kartornas Lund (Årsskrift 72). Materialet till boken var en fempoängsuppsats i Kulturgeografi vid Lunds Universitet skriven av Annika André och Christina Högstedt.
Boken innehåller bilder och beskrivningar av 57 kartor över Lund från 1580 – 1950. Den som är intresserad av historia eller forskar inom området bör ha stor glädje av det insamlade materialet. Samtliga kartor är avfotograferade och det finns en beskrivning där man kan se originalkartans skala, syfte, innehåll, storlek, skick, m m. Det redovisas också i vilket arkiv man kan hitta originalet och kortfattade uppgifter om personen bakom kartan. De första kartorna upprättades när Skåne tillhörde Danmark och de originalen finns på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, övriga finns i svenska arkiv. Kartorna är systematiserade i åldersordning – äldsta kartan först, och för den som kan sin stad är det spännande att hitta ”sin” gata på karta efter karta.

Kartornas Lund finns numera endast att tillgå på bibliotek och antikvariat, men en intressant exposé över staden utlovas den som kan hitta ett exemplar av boken.

Samtliga kartor går att zooma in för fler detaljer.

Text: Annika André

1669

Den första kartan i boken som vi lyfter fram är odaterad, men finns i en samling på Riksarkivet i Stockholm som heter Stora Skånska kommissionen 1669.

Läs mer...

1690

På Krigsarkivet i Stockholm hittar vi denna karta. Den är odaterad och på baksidan finns påskriften ”Lundh i Skååne” men det finns en blyertsanteckning på arkivet som daterar den till 1690-talet.

Läs mer...

1704

En av de viktigaste kartorna, med mycket stor betydelse vill jag lyfta fram. Det är Jean (Johan) Bergmans ”Karta öfver Staden Lund uti Schåne och des Jordägendom i Åker” daterad 1704.

Läs mer...

1730-50

På Krigsarkivet och på Kungliga biblioteket i Stockholm finns denna osignerade och odaterade ”Grundritning öfver Lund Stad”.

Läs mer...

1783

Caspar Magnus Espman är en av de flitigaste kartograferna sett till antalet historiska kartor.

Läs mer...

1788

På universitetsbiblioteket i Lund (Baumbackska samlingen) hittar vi denna karta från 1788, ”Charta öfver Upstaden Lund No XXXIV”.

Läs mer...

1793

Originalet till ”Carta öfver Lunds Stad innom Wallen” finns på universitetsbiblioteket i Uppsala (Gyllenborgs samling).

Läs mer...

1853

Den tryckta kartan, ”Karta öfver staden Lund med dertill lydande ägor”, ingår i ”Atlas öfver Sveriges städer med alla deras egor och jordar, jemte arealbeskrivningar”.

Läs mer...

1866

Kartor var dyrbara. Man kunde bara göra kopior genom att rita av dem, det säger sig självt att tillgången var ytterst begränsad.

Läs mer...

1876

”Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar” av Frans Emil Viktor Palmkrantz, kommissionslantmätare i Malmöhus län, är en karta som redovisar gator med avvägda höjder, allmänna platser, offentliga byggnader samt tomtindelning med fastighetsbeteckningar.

Läs mer...