Kulturportal LUND

 

Alwall, Nils (1904 – 1986), läkare, forskare, uppfinnare

Alwall Nils

Mirakelmannen från Lund – det smickrande epitetet fick läkaren Nils Alwall i pressen när han lyckats behandla livshotande njursvikt med sin hembyggda apparatur. Det var början till Gambro och utvecklingen av den konstgjorda njuren.

Nils Alwall föddes 1904 i Kiaby utanför Kristianstad. Föräldrarna, Anders Jönsson och Hanna Nilsson, var lantbrukare. Nils och hans bror Edvin hette Andersson från början men bytte till Alwall 1927.

Nils hade läshuvud och fick gå på läroverket i Kristianstad. Sen blev det medicinstudier i Lund. Han var engagerad i studentlivet och var vice studentkårsordförande 1932. Många medicinstudenter smittades av tuberkulos och som ledamot i hälsoutskottet såg han till att förbättra situationen för dem.

När han läste fysiologi engagerade professor Torsten Tunberg honom som amanuens. Ingen lön men fri bostad på institutionen. Han stannade i fyra år och flyttade sen till farmakologen och samma villkor. Jämsides med de kliniska studierna och senare tjänstgöring utbildade han sig till forskare.
Men intresset för kliniska problem tog över och han ömmade särskilt för patienterna med njursjukdomar. Enda behandlingen var sängläge och diet på socker och fett.

Kunde man rena blodet från gifter och slaggprodukter så kunde kanske patienten räddas. Alwall hade gjort försök på kaniner och 1946 behandlade han sin första patient med dialys. Den lyckades men patienten dog av lunginflammation några dagar senare.  Men nästa patient klarade sig och nu spreds ryktet om Alwalls mirakelbehandling och han ryckte ut på akuta räddningsaktioner runt om i Europa. Hans dialysenhet på lasarettet i Lund var den första i världen.

Men tekniken behövde utvecklas och ett möte 1961 med entreprenören Holger Crafoord ledde till ett lyckat samarbete. Gambro lanserade 1967 sin första konstgjorda njure.

Nils Alwall ägnade sig också åt politik. Han satt i landstinget för socialdemokraterna åren 1958-1973 och han var ordförande i Lunds arbetarinstitut i 18 år. Han var en ganska kontroversiell person och hade många akademiska motståndare. Envis och med stort självförtroende och omsorg om patienterna var hans drivkrafter.


Text: Solveig Ståhl

Läs mer:
Westling, Håkan, Konstgjord njure: en bok om Nils Alwall.2000.

 

 

2019-05