Kulturportal LUND

 

 

Kvartersnamnen inom vallarna Kvartersnamn karta

Ända fram till 1924 hade varje fastighet i Lund ett eget nummer och ännu gällde den efterreformatoriska fyrdelningen av staden i rotar.

Det fiskala behovet att hålla reda på ägoförhållandena var gammalt, men först 1758 tillkom en fast en nummerordning.

I början på 1900-talet hade detta system blivit otillräckligt och 1924 togs beslut om att ge namnge kvarteren och ge dessa intern tomtnumrering.

Vid namngivningen lutade man sig mot stadens historiska topografi såsom den då var känd. Detta ledde till en del felaktigheter.

Till exempel låg S:t Jakobs kyrka inte i kv Sankt Jakob och S:t Clemens kyrka inte i kv Sankt Clemens.

Att namnge kvarteren var en omfattande affär då bara innerstaden omfattar 70 kvarter. Intra muros har fem kvartersnamn tillkommit sedan 1924.

Det skall slutligen påpekas att praktiken med kvartersnamn inte finns någonannanstans i världen, den är unik för Sverige.


Nedan listas alla kvartersnamn i innerstaden i bokstavsordning.
Om man trycker på ett kvartersnamn i listan kommer man till en sida med ett ortofoto (en geometriskt korrigerad flygbild) över kvarteret och en förklarande text till kvartersnamnet.

För ortofotot gäller: Copyright Lantmäteriet


Samtliga texter: Claes Wahlöö

 

Agardh 339
Altona 368
Ängen 254
Apotekaren 329
Armaturen 307
Bagaren 282
Banmästaren 299
Billegården 348
Blekhagen 258
Bommen 248