Kulturportal LUND

 

Montelin, Fredrik(1871-1941), universitetsapotekare, kommunalpamp och donator.

 Montelin1Stora Södergatan framför Hedmanska huset på 1930-talet. Montelin t.v. Mannen med ritningen är stadsingenjören Magnus Wennström.


Apotekaren

År 1895 övertog Fredrik Montelin universitetsapoteket Svanen efter sin far. Som framgångsrik apotekare blev han den ende svenske hedersledamoten i Köpenhamns Apoteker-Forening och ordförande i Sydsvenska kretsen av Sveriges apotekareförening.

Montelin stod bakom den påkostade omgestaltningen av apotekshuset 1898-99. För huvudritningarna svarade Folke Zettervall. Entrén utformades 1922 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Inte minst den fantastiska apoteksinredningen gör huset till en omistlig pärla.

Lunds ”starke man”
Montelin engagerade han sig tidigt i politiken och under 1900-talets tre första decennier var ”stadens starke man”. Som högerman hade han idag nog betecknats som ljusblå. Mer pragmatisk än ideologisk hade han ständigt Lunds bästa för ögonen.

Han var ledamot i stadsfullmäktige 1902-34 och församlingens ordförande 1931-34 fast majoriteten då var socialdemokratisk. 1914-34 styrde han som ordförande drätselkammaren (kommunstyrelsen) där många avgörande beslut fattades. Han var dessutom ordförande i bl. a. Trafikkommittén, Stortorgskommittén, Järnvägskommittén och Torghandelskommittén.

I tjugo år representerade Montelin Lund i landstinget och 1924-34 förde han klubban i förvaltningsutskottets finansavdelning. Han var landstingets ”finansminister”.

Styrelse- och ordförandeposterna blev med tiden många: t ex i Gamla Sparbanken och Skånska Brand. År 1918 var Montelin en av initiativtagarna till föreningen Gamla Lund i vars första styrelse han beklädde en suppleantpost.

Till Skånska Brandförsäkringsinrättningarnas (Skånska Brand) 100-årsjubieum fick Montelin bolaget att skänka medel både till en omläggning av Tegnérsplatsen och till en ombyggnad av monumentet över slaget vid Lund.

Utan överdrift var Fredrik Montelin var en man med många järn i elden i ett Lund som under hans tid kraftigt moderniserades.

Donatorn
Som skattmästare i Lunds läkaresällskap delade Montelin ur egen ficka årligen ut stipendier till yngre medlemmar.
I juli1933 skänkte sitt sommarställe Berga i Bjärred till Södra Sveriges sjuksköterskehem. På den stora, muromgärdade tomten byggdes 1974 Bergakyrkan. Egendomen hade 1971 överlämnats till Fjelie församling.

 Montelin2Montelin på promenad med Fox vid Källby.Personen

I bekantskapskretsen gick Fredrik Montelin under smeknamnet Figge. Han var tillbakadragen och kunde tydligen initialt verka lite avvisande. I själva verket var det en intelligent, generös och vänsäll man med ett stort socialt engagemang. Han möttes följaktligen med mycket stor uppskattning och respekt både som politiker och affärsman. Han förblev ungkarl, men hade på trettiotalet en kamrat i foxterriern Fox.


Författaren till dessa rader träffade aldrig medvetet Fredrik Montelin, men har kvar sin dopmugg i silver, ”Claes Waldemar. Julafton 1939. Från farbror Figge.”

Text: Claes Wahlöö, foto: Waldemar Wahlöö

 

2016-12