Kulturportal LUND

 

Strandberg, C V A "Talis Qualis (1818-1877), författare, journalist och översättare.

 

Strandberg CVA

 
Talis Qualis, är Strandbergs pseudonym och det betyder "jag är sådan jag är". Det var han i Lund från 1838 när han blev student. Han umgicks i kretsen kring tonsättaren Otto Lindblad. De båda samarbetade men det är Strandberg som är mannen bakom den ännu sjungna Kungssången.

Strandberg spelade en viktig roll i studentmötet i Lundagård 1845. Han blev ledamot i Svenska Akademien och 1868 hedersdoktor i Lund.

Läs mer om Talis Qualis tid i Lund.