Kulturportal LUND

 

Björck, Gillis (1907-1997), stadsfogde, kronofogde och amatörfilmare

 Bjorck GillisGillis Björck som föddes i Ängelholm blev Lunds siste stadsfogde och förste kronofogde.
Han var (enligt sonen Anders) opraktisk men idérik. I hemmets källare lät han uppföra en egen biograf för att visa de egna filmerna.

Gillis Björck tog initiativet till bildandet av Sällskapet Lundaakademiker som ännu finns och genom Lunds rotaryklubb till att Internationella studenthuset vid Dag Hammarskjölds väg byggdes.

Några av Gillis Björcks amatörfilmer finns på portalen:

Gillis Björck: Promotionen 1970
Internationella studenthuset & Ockupation
Promotionen 1946