Kulturportal LUND

 

Lidforss, Bengt (1868-1913), botaniker, författare, kulturjournalist

 

Lidforss Bengt

 Bengt Lidforss var den radikale akademikern, en av de få inom akademin som tog ställning för arbetarrörelsen.

Han föddes på Bytaregatan och tog studenten på Katte. Som student i Lund kom han med vänner att bilda D.U.G. (de unga gubbarna), som inte hyllade Karl XII den 30 november.

Lidforss levde ett bohemiskt liv i Lund och Berlin med bland andra August Strindberg. Hans grav finns vid Klosterkyrkan och i Botaniska trädgården finns ett monument över honom.