Kulturportal LUND

 

Hermelin, Eric ( 1860 - 1944), friherre, författare, översättare.

Hermelin

 

 Efter ett omväxlande, oroligt liv i skilda delar av världen återvände Eric Hermelin till Sverige, där han 1909 intogs på Sankt Lars mentalsjukhus i Lund huvudsakligen p.g.a. grav alkoholism. Som patient disponerade han två rum i Sankt Lars förstaklasspaviljong. Med hjälp av sin ärvda förmögenhet levde han väl, tilläts viss frigång och blev då en välkänd profil i Lund.
Under sin tid på Sankt Lars utförde han en serie märkliga översättningar av persisk litteratur.