Kulturportal LUND

 

Karneval 2014

Futu-tu-tu-tural Karneval!
Spex - revy - kabare - smånöjen - invigning och orkestertävling!
Karnevalståg i dur o skur!


foto: Gunnar Menander/gmpp