Kulturportal LUND

 

Evas krog

 

Färgfoto: Claes Wahlöö


Rakt över gatan på parkremsan mot Östra kyrkogården låg Evas krog, ibland kallad Sista styverns krog eller Tullhuset, där många fackföreningar startat sin verksamhet innan ringens lokaler kom till: Patrik Rosenberg startade Lunds första fackförening Handskmakarnas fackförening 1875, Timmergesällernas 1882 och troligtvis Typografernas 1883. En del föreningar startades i hemmen, t.ex. Skräddareföreningen, som bildades i Stora Tomegatan 20 hemma hos skräddare J Sandell. Det verkar som om "rörelsefriheten" var litet större utanför stadsvallen, kanske krävdes inte tillstånd för offentliga möten där.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz