Kulturportal LUND

 

Ehrenbergska lyckan

 

Ehrenbergska045Utsnitt ur August Bernhard Jakobssons Karta öfver staden Lund med närmaste omgivningar. 1907.


När August Palm återkom till Lund i oktober 1883 anordnades ett agitationsmöte på Ehrenbergska lyckan utanför stadens vallar. Bagarmästare Per Möller ägde området. Södra delen av detta kvarter var ännu obebyggt på grund av en konflikt mellan honom och staden om stadsplanen. Här kunde August Palm hålla sitt berömda tal om "Hvad vilja Socialdemokraterna ...." inför tusentalet åhörare.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz