Kulturportal LUND

 

Mårtenssons orgelfabrik

orgelAGrundaren av Mårtenssons orgelfabrik, Anders Mårtensson, kom till Lund 1901. Han anställdes då vid D Hanssons pianofabrik, som han övertog 1909. Noteringar finns om pianoförsäljningar från 1917 med uppgifter både om till vem instrument såldes och priset på dem, som kunde variera mellan 950 kr 1917 och 2 600 kr 1920.

Jämsides med pianotillverkningen påbörjades byggandet av orglar och 1927 lades produktionen om till enbart orgeltillverkning. Sammanlagt under årens lopp fram till överlåtelsen av fabriken 2002 tillverkades cirka 560 orglar. Här kan nämnas dels att det ännu finns kvar ett fåtal pianon och i varje fall ett av Mårtenssons fabrikat (i sonsonen Göran Mårtenssons ägo) och dels att det fortfarande finns spelbara Mårtenssonorglar från 1918!  

Anders Mårtensson drev orgelfabriken framgångsrikt och han överlät successivt rörelsen på sina tre söner, Gunnar, Helge och Gösta. Gunnar var den som ansvarade för själva orgelbyggandet, medan Helge ansvarade för kontoret och Gösta för verkstaden. Anders Mårtensson fanns dock med i bilden till 1953, då han avled. Fabriken låg i alla år på Bredgatan 36 i Lund fram till i slutet av 2009 då fastigheten såldes.

goranmGöran Mårtensson

Göran Mårtensson, Gunnars son, är den sista orgelbyggaren i den Mårtenssonska familjen och han övertog fabriken vid faderns bortgång 1972. Han drev orgeltillverkningen och service- och underhållsarbetet fram till i februari 2002, då fabriken såldes till orgelbyggarna Anders Sällström och Thomas Hansson. Vid det laget hade Göran lett produktionen av cirka 200 orglar. Göran Mårtensson arbetar delvis kvar i fabriken hos de nya ägarna eller som det uttrycktes i tillkännagivandet om överlåtelsen ”Han stannar dock kvar hos oss eftersom yrket är så kul!” Görans arbetsuppgifter består numera i service och underhåll på de Mårtenssonorglar som finns ”överallt”.

Som en kuriositet kan nämnas att Stadsambulansen sköttes från orgelfabriken! Körningar finns dokumenterade under i varje fall 1925 – allt ifrån avgift för körkort och utdrag ur bilregistret till ”Hämtat Lasaret – Svalöv” – det senare till en kostnad av 25 kr.

Se fler bilder från orgelfabriken

Text och bild: Anders Björck