Kulturportal LUND

 

Några lundaböcker från 2013

 

2013 kom det inte så många nya böcker om Lund. Men här är några som är väl värda att bekanta sig med.

Lunds historia
Omslag1Det ambitiösa verket om Lunds historia i tre delar fullbordades i år i och med att del 2, som behandlar tidigmodern tid, kom ut i början av året. (Del 1 och 3 kom redan före jul 2011.)  Därmed har lundaborna fått ett nyskrivet, modernt och välillustrerat  praktverk om stadens historia. Det ersätter Ragnar Blomqvists två volymer från 1951 respektive 1978. Man kan fundera på om hur det blir nästa gång – kommer Lunds historia mer att ges ut som tryckt bok? Eller enbart tillhandahållas i något digitalt format?

Från ovan
De alltid lika flitiga Bengt och Conny Karlsson har nu samlat gamla och nya flygfoton över Lund och gett ut dem i bokform – Lund från ovan. Trevligt att bläddra i och fundera på hur Lund förändrats över åren.

Internationellt
Kommer ni ihåg Internationella studenthuset? Nu har det kommit en bok om det, Lund´s Internationella 1959-1976. Här har man samlat minnen och bilder, från några av dem som bodde där. "Det var otroligt spännande med alla dessa utländska studenter, innan dess var Lund fortfarande i mycket en akademisk idyll.", säger en av redaktörerna.
På Kulturportalen finns också en film om bygget och invigningen. Filmen är gjord av kronofogde Gillis Björck (1907 – 1997), som själv var mycket engagerad i tillkomsten av Internationella studenthuset. (På slutet av filmen får man som extra bonus se en Ockupation!)

Lidforss
Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok behandlar i år Bengt Lidforss i anledning av att det är hundra år sedan han dog. Bortom Omslag2det acceptablas gränser heter den och temat är Bengt Lidforss och lundaradikalismen. I ett antal kapitel behandlas till exempel Lidforss och poesin, Lidforss och teologin, Lidforss och mendelismen och Lidforss och raspsykologin. Boken är dessutom vacker och behaglig att läsa i!

På Kulturportal Lund kan man också läsa en essay, som publicerades på Lidforss' dödsdag 23 september.

Körliv
Om körernas Lund handlar Gamla Lunds årsbok från i år. Bakom titeln Den sjungande staden hittar man en historisk exposé över körlivet och presentation av 120 körer i dagens Lund.

Kulturens årsbok har fått titeln Laddat, den behandlar i korta kapitel jakt och bössor ur många vinklar. Det är kanske tveksamt att kalla Laddat för en bok om Lund. Men eftersom den utgår från föremål, som finns på Kulturen, så fick den vara med!

Läs!

Bortom det acceptablas gränser: Bengt Lidforss och lundaradikalismen. 2013
Karlsson, Bengt & Karlsson, Conny, Lund från ovan. 2013
Laddat. (Kulturens årsbok). 2012.
Lunds historia – staden och omlandet. 2 Tidigmodern tid: i en bördig byggd (1536-1862). 2013.
Lund's "Internationella" 1959-1976. 2013
Den sjungande staden: en bok om körlivet i Lund.  (Gamla Lunds årsbok). 2013

Text: IA