Kulturportal LUND

 

Fiskrensning i reningsdammarna

 

Under lång tid har fågellivet i reningsdammarna i Lund (Källbyverket) varit tynande. Troligen har många funderat på vad anledningen till detta förhållande kan vara.

I dammarna fanns till nu ett överskott av karp, sutare och andra fiskar, som äter upp bottenvegetationen, varigenom sediment som innehåller fosfor frigörs. Alger växer då till genom att ta upp fosfor. Vattnet blir grönt och fosforhalten för hög. Fiskarna äter också upp zooplankton, som livnär sig på alger, och de gröna dammarna blir fulla av fisk samtidigt som exempelvis grodor och insekter minskar. Framför allt karpen stör ekosystemet, som den inte hör hemma i, och tar över om man inte vidtar åtgärder.

Fiskrensningen sker nu, i slutet av november, när grodorna har gått till vila på land och fiskarna befinner sig i en vilofas. Fiskarna tas upp genom att nät läggs ut och dras ihop så att de kan håvas upp med hjälp av stora håvar i nävarna på flera män, som står på botten utanför nätslingan iklädda vadarbyxor. Därefter läggs de i stora "väskor" och bärs till och töms i en stor tank på ett bilflak för vidare transport till andra vatten. Karpen hamnar i ett slutet vattensystem i ängelholmstrakten. Den rödlistade och utrotningshotade ålen släpps ut i den närliggande Höje å medan gäddor och abborrar släpps i de dammar som inte fiskas den här gången.Vitfisk som mört och sutare används till djurfoder.

Arbetet i dammarna går till så att man går i dem med vatten ibland ända upp till midjan för att först lägga ut cirka 50 m fisknät och sedan, när nätet är på plats, dra in det i form av en påse, som sakta minskar i omfång för att slutligen vara så liten att fiskarna kan håvas upp för hand. Arbetet verkar vara tungt och ibland kan man fastna i bottendyn, om man står still för länge och då kan det vara problem med att ta sig loss.

Text och foto Anders Björck.

 

nr 1-3 - Kopia

 nr 1-6 - Kopia

 nr 1-16 - Kopia

nr 1-22 - Kopia

nr 1-23 - Kopia

nr 1-24 - Kopia

 nr 1-31 - Kopia

 nr 1-39 - Kopia

  nr 1-41 - Kopia

 nr 1-47 - Kopia

 nr 1-51 - Kopia

 nr 1-56 - Kopia

 nr 1-61 - Kopia

 nr 1-63 - Kopia

 nr 1-73 - Kopia

 nr 1-75 - Kopia