Kulturportal LUND

 

Klockspel installeras i Domkyrkan

2013-10-09 blev en märkesdag för Lund och framför allt för Domkyrkan! Ett klockspel med 26 klockor i varierande storlek och tyngd lyftes på plats i kyrkans norra torn med hjälp av en kraftig kranbil. Klockorna kommer att kunna höras både ut över Lund och inne i kyrkan och särskilda luckor kommer att kunna bestämma om de skall höras enbart utanför kyrkan eller enbart inne i den eller både och.

nr 1-9832 - Kopia

Klockspelet betjänas via ett spelbord, som monteras vid stora orgelns spelbord, och skall kunna integreras i musik, som spelas på orgeln. Klockorna kommer också att kunna programmeras att spela olika melodier vid olika tillfällen. Sålunda skall olika tider och dagar kunna markeras med klockornas klang. Sammantaget kommer klockspelet att ge Lund en ny ljudbild!

 

Text och foto: Anders Björck.