Kulturportal LUND

 

Lunds Stadshall

StadshallenLunds Stadshall ligger vid Stortorget mitt i Lund. Den ritades av arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Byggnaden är internationellt uppmärksammad för sitt formspråk och besöks årligen av arkitektstuderande från hela världen. På Lunds stadshall kan man lyssna till konserter och föreläsningar, delta i seminarier och konferenser eller besöka utställningar och mässor.

Huset är i tre våningar med fasad av skrapfogat gult tegel. Sockel avgatsten. Fönstersnickerier etc grå-svarta. Tredje våningen har ett helt fönsterband. Innehåller affärslokaler, konsertsal och kommunfullmäktiges sessionssal. De två sistnämnda sticker upp högre än resten av huset och är utvändigt klädda med gråsvart plåt.

Läs om Stadshallens historia här.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun samt Lunds kommuns hemsida (lund.se)