Kulturportal LUND

 

14.000 personer!

GL logga

Drygt 14.000 lundabor finns i det register över personer, som omnämns i Gamla Lunds årsböcker till och med 2012. Särskilda förteckningar har också gjorts över fotografer och illustratörer. Denna storartade sammanställning har utförts av bibliotekarie Anders Schmidt på uppdrg av Gamla Lund.

Registren finns att ladda ner som pdf-fil på föreningens hemsida, länkarna finns längst ner på sidan.