Kulturportal LUND

 

Lukasgillet i Danmark 2013

Lukasgillets vårutflykt 2013

Lukasgillet är en sammanslutning av konstnärer och konstintresserade män, som bl a har som syfte att stödja konstnärlig verksamhet. Årligen arrangeras en vårutflykt med damer och denna gång förlades utflykten till Köpenhamn. Närmare bestämt besöktes Hirschsprungs konstmuséum och Assistanskyrkogården.

nr 1-7590 - Kopia - Kopia - Kopia

 Hirschsprungs konstmuséums skatter förevisades av guider, som lotsade Lukasgillets två besöksgrupper genom lokalerna.

nr 1-7595 - Kopia - Kopia

Många enastående konstverk fanns att beskåda och efter fullgjord ”konstrunda” steg sällskapet åter ombord på den hyrda bussen för vidare befordran till Assistanskyrkogården.

nr 1-7605 - Kopia - Kopia

 

Assistens Kirkegård invigdes 1760 och kom till för att avlasta kyrkorna innanför de befästa vallarna och här vilar många av Danmarks stora och betydelsefulla personer som t ex Sören Kirkegaard, H C Andersen, Niels Bohr, Rasmus Rask, Regine Schlegel, Peter von Scholten m fl. Kyrkogården omfattar både ett musealt område, ett parkområde och en fungerande kyrkogård. Carl Johan Evander gjorde en lysande insats som mycket kunnig guide.

Lukasgillets vårutflykt med damer avslutades när bussen vid 18-tiden stannade framför Lunds domkyrka.

 text & foto: Anders Björck