Kulturportal LUND

 

Åtta (eller nio) lundaböcker från 2012


Också 2012 kom det ut en handfull böcker, som behandlar Lund. Det tyngsta bidraget, bokstavligen, är den nya Lunds historia. Den består av – hittills – två volymer om runt 500 sidor vardera. Det 1 är skriven av Peter Carelli och behandlar medeltiden (990-1536) och huvudförfattare till del 3 är Sverker Oredsson, som skriver om modern tid, dvs. 1862- 2010. Del 2 är i skrivande stund  (20 februari) inte utkommen, men sägs vara på bokhandelsdisken "snart".

De volymer, som finns i sinnevärlden är gedigna, med faktaspäckad text och ett slösande rikt och intressant bildmaterial. Redan när Blomquists Lunds historia i två delar utkom 1951 resp. 1978 klagade några recensenter på att det ibland, i synnerhet när historien Lunds historia  nalkades nutiden, blev litet för litet överblick och litet för mycket uppräkning. Samma känsla kan man få vid läsning i de nya böckerna. Man kan givetvis ha förståelse för att det är svårt att sovra, på tusen år har det hänt mycket! Det är lätt att gå vilse bland alla händelser och alla personer som beskrivs. Här och där finns emellertid insprängt ett antal fördjupningar och personporträtt som i någon mån fyller läsarens sug efter överskådlighet. I motsats till Blomquists historia behandlas hela lundabygden, inte bara staden Lund. Arbetet med att skriva en modern historia initierades av kommunfullmäktige inför 150-årjubileet av stadsfullmäktiges tillkomst 1862; det blir ett standarduppslagsverk för envar som intresserar sig för Lund.

Föreningen Gamla Lund producerar varje år en årsbok som behandlar någon aspekt av Lund. 2012 handlade det om koloniträdgårdar; På landet i Lund är den fyndiga titeln. Lund var bland de första städerna i Sverige, där koloniträdgårdar anlades. En av kolonierna vid Dalbyvägen – Öster 1 – anlades redan 1905, bara i Malmö och Landskrona finns några som är äldre. I boken får läsaren veta något om hur koloniträdgårdsrörelsen uppstod och om hur den kom till Lund. Från dagens kolonier finns det rikligt bildmaterial och många intressanta texter.

I anledning av domkyrkoforums tillkomst, har det också initierats en bok Kring katedralen i Lund, skriven av Anders W. Mårtensson, f.d. stadsantikvarie i Lund. Han berättar om vad som genom tiderna funnits i kvarteren runt domkyrkan. På köpet får läsaren också en detaljrik redogörelse för alla klostren och kyrkorna i det medeltida Lund.

Det gavs ut ytterligare en bok om domkyrkan förra året. Tillsammans med domkyrkoguiden Anita Larsson tar oss historieprofessorn Eva Helen Ulvros med på en historisk vandring i Lund genom tid och rum. Domkyrkan i Lund heter boken och domkyrkan är navet i berättelsen, och med den i centrum berättas också om Lund genom århundradena. Med foton av Björn Andersson har det blivit en både vacker och behändig bok för den som vill läsa en översiktlig introduktion till Lunds historia.

Lustigt nog har det förra året också kommit två böcker om Botan. Först ut var en riktig "coffee-table"-bok, nämligen Christer Lindbergs och Thomas Malms Det gröna hjärtat, med undertiteln Bilder från Lunds Universitets Botaniska trädgård. Det är ett riktigtBotans första
praktverk med underbara bilder från Botan. Insprängt kan man läsa om t.ex. björnbärsfejden (Lidforss), Mose och den brinnande busken eller Vem var drottning Strelitzia. Fröjd för ögat och kunskap för hjärnan i samma bok.

Den andra Botan-boken går däremot att läsa liggandes på sofflocket, dvs. dess format är mindre. Botans första 322 år, som boken heter är redan presenterad på Kulturportalen. Här får vi, förutom fina foton från dagens Botan, också veta mycket om Botans historia. Årets båda Botan-böcker kompletterar verkligen varandra.

Ett personligt fotografiskt porträtt av Lund har lundabon Frida Rundberg åstadkommit. Boken heter kort och gott Lund. Hon har valt ut ett antal punkter i staden (och några på landet), exempelvis Stadsparken, Krafts torg, kv. Paradis och kossorna på Revingehed. Kring dessa har hon gjort bildcollage och korta texter. Men fotona är huvudsaken.

Text: Ingrid André

 

 Botans första 322 år: Lunds universitets botaniska trädgård. Utg. av Lunds Universitetshistoriska sällskap. Årsbok 2013.

Lunds historia – staden och omlandet.
1. Peter Carelli, 1. Medeltiden. En metropol växer fram (990 – 1536). 2012.
2. Stellan Skansjö, 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd (1536 - 1862).
3. Sverker Oredsson, 3. Modern tid. Där tankar möts (1862 – 2010). 2012.

Christer Lindberg & Thomas Malm, Det gröna hjärtat: bilder från Lunds universitets botaniska trädgård. 2012.

Anders W. Mårtensson, Kring katedralen i Lund. 2012.

På landet i Lund: om koloniområden då och nu. Utg. Föreningen Gamla Lund. Årsbok 2012.

Frida Rundberg, Lund. 2012.

Eva Helen Ulvros & Anita Larsson, Domkyrkan i Lund: en vandring genom tid och rum. 2012.