Kulturportal LUND

 

Akademiska föreningen

a_f_01

AF-borgen uppfördes för Akademiska föreningen med fem våningar höga hörntorn i nyrenässansens år 1851, efter ritningar av arkitekt H J Strömberg. 1911 byggdes huset till och fick en ny entré med stort runt torn mot norr efter ritningar av arkitekt Fredrik Sundbärg. En ny utbyggnad mot norr och en genomgripande inre ombyggnad 1946 och 1951 skapade bl a café Aten och Stora Salen. Byggnaden inrymmer idag Akademiska Föreningen med studentföreningar, festsalar, konferenslokaler, restaurang mm.

 

För att läsa mer om detta objekt, se bilder, pressklipp mm... välj någon av rubrikerna i menyn överst till vänster.