Kulturportal LUND

 

Den stora bokvandringen

Fyrtiotusen meter böcker ska byta plats och splittrade samlingar ska återförenas när UB (universitetsbiblioteket) gör sin största bokflytt någonsin.

Bibliotekarien Therese Ericsson är en av dem som ansvarar för den stora ”bokvandringen”, som nu pågår inom UB. Den beräknade tidåtgången är 15 månader. Böckerna vandrar framför allt från UB men också från de olika magasinen runt om i Lund för att slutligen hamna i lagringsanläggningen Arkivcentrum syd på Gastelyckan. Fem magasin ska på så sätt bli ett!

Förutom att arbetet är tungt och mödosamt finns ett praktiskt problem i att UB har växtvärk! Ingen vet egentligen hur mycket material biblioteket rymmer. Troligen rör det sig om 110 000 till 120 000 hyllmeter och varje år tillkommer nästan en hyllkilometer material. Enligt lagen om pliktexemplar av dokument är biblioteket skyldigt att hämta in och härbärgera ett exemplar av allt som trycks för att spridas i Sverige – och det för alltid!

Text & bild: Anders Björck