Kulturportal LUND

 

Bildgalleri - 5 År före, Välkomna

På kvällens samlades drygt 700 särskilt inbjudna gäster från universitetet, politiken, näringslivet och studentvälden för att dricka bubbel i universitetets aula från 1882. Rektor Per Eriksson höll välkomsttal iförd rektorskedjan från samma år, märkt med den dåvarande regenten Oskar II:s namn och titeln ”Sveriges och Norges konung”.

Foto: David Menander / Kumri Altynkaynak, Text: Carl Johan Evander

Magnoliserad

1:a maj

LU på Facebook