Kulturportal LUND

 

Dominikanerna på Sandgatan

gilsdogMaria Magdalens konvent ligger mitt i Lund sedan 1947. Fast den dominikanska närvaron är egentligen av betydligt äldre datum. Redan 1221, samma år som den helige Dominikus dog, grundades det första konventet med samma namn i det som då var Danmarks ärkebiskopssäte. Ett av skälen till den tidiga etablering kan vara, att den helige Dominikus själv kan ha besökt Lund i början av 1200-talet. Bröderna kom att verka i staden fram till dess att reformationen på 1500-talet tvingade dem att stänga konventet.

De återkom år 1947 och etablerade sig på Råbygatan intill Mårtenstorget.  Sedan 1993 ligger konventet på Sandgatan 8 mitt i Lund.

I menyn till vänster kan du se hur det ser ut i konventet, och om du vill besöka det eller söker mer information skall du följa länken nedan.

Hunden med facklan i munnen är en av Dominikanordens symboler. Ordleken “Domini canes” syftar på dominikanerna som ivrigt sprider evangeliets ljus i hela världen. Ordens officiella namn är Predikarorden (Ordo Praedicatorum, OP).

Källa: dominikan.nu