Kulturportal LUND

 

Liberiet - Husets historia

Liberiet uppfördes under 1400-talet och var under medeltiden domkaptitlets bibliotek. Dess namn har det fått från det danska ordet ”liberi” som betyder boksamling eller bibliotek, vilket i sin tur naturligtvis kan härledas till det latinska ordet för bok, ”liber”.Detta är den enda av alla byggnader som fanns runt Domkyrkan på den tiden som finns kvar än idag. Efter att universitet bildats 1668 övertog man byggnaden samma år och denna användes då av filosofiska fakulteten som undervisningslokal. Länge efter det gick huset under benämningen Gamla Akademin. 1765 inrättades en fäktsal på övervåningen. Här undervisades studenterna i fäktning och gymnastik under de första åren av 1800-talet av ingen mindre än ”den svenska gymnastikens fader”, Per Henrik Ling.
 
År 1843 genomgick Liberiet, underledning av C G Brunius,  en ganska omfattande renovering där det bl a fick nya och större fönster. Det som fram till nu varit fäktsal blev istället övningssal  för det akademiska musikkapellet, och så förblev det fram till 1883. Från 1890 och ända fram till 1966 användes byggnaden som panncentral för Domkyrkan, en något mindre ärofylld uppgift än tidigare. Man kom dock på bättre tankar och 1979 renoverades Liberiet  till vad det är idag, församlingslokaler för domkyrkoförsamlingen. Restaureringen gjordes av arkitekt Ove Hidemark från Riksantivarieämbetet.
 
För mer information om verksamheten idag i Liberiet, se http://www.lundsdomkyrka.org/verksamhet/verksliberiet.shtml