Eggertska skolan

 

 

GN_eggert1850 fick Lund sin första ordentliga flickskola på Stora Södergatan 14. Det var fru och mamsell Andersson, samt en tyska, fräulein Caroline Eggert, som då öppnade ett efter den tidens enkla anspråk ganska ståtligt läroverk. Lokalen  på Stora Södergatan 14 bestod af två ganska rymliga rum. Där varje klass hade ett brunmålat, långt bord omgifvet av bänkar, utan ryggstöd. Lärotiden var under den mörka årstiden 8-2, med avbrott af "frikvarten", kl 12, då man fick stiga upp och sträcka på sig samt inmundiga den mer eller mindre tillräckliga frukostmålen.

Läs Inez Humbles beskrivning om sin tid som elev i Eggertska skolan vid artonhundratalets mitt här.