Kulturportal LUND

 

Liberiet - Om Arkitekturen

 

Om arkitekturen

Röd tegelbyggnad i två våningar med trappstegsgavlar och strävpelare på sydöstfasaden mot Kungsgatan. Under medeltiden var huset hopbyggt med en krenelerad mur som fanns runt hela Lundagård och domkyrkan. En bit av denna mur finns bevarad i Liberiets sydostfasad.

I samband med den större renoveringen 1843 sattes nya, större fönster med spetsbågig överdel  in och murens överdel pryddes med en spetsbågefris under takfoten. Ett nytt tak lades också och dess vinkel gjordes något trubbigare än det gamla. I samband därmed blev gavelspetsarnas form en annan och nya tinnar uppfördes. Fasaderna putsades utvändigt, men bara några decennier senare togs putsen bort igen.

Se fler bilder från Liberiet

Se Liberiets tidslinje

 

LIBERIET - KRAFTS TORG
 
 
 
Fastighetsbeteckning: Sankt Laurentius 3
Adress: Kungsgatan 5
Byggnadsår: 1400-talet (1765, 1843, 1979)
GPS position: