Kulturportal LUND

 

Stora Södergatan 35

BV_stsodergatan35Tvåvånings korsvirkeshus, uppfört i två etapper; den norra delen vid Södergatan byggdes 1835, och 1837 tillfogades hörnpartiet och längan utmed Tvärgatan. Båda husen är uppförda av ekekorsvirke och hade ursprungligen enkla putsade fasader. 1898 erhöll huvudbyggnaden mot Södergatan en klassicerande putsfasad, av vilken idag endast en profilerad gesims återstår. Under 1900-talet har korsvirket frilagts i tre etapper. Fasaden har dock sannolikt aldrig varit avsedd att stå oputsad. Taket är täckt med enkupigt gult tegel.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun