Kulturportal LUND

 

Kapitelhuset - Husets historia

domkap01

På denna tomt, i hörnet av Kiliansgatan och Krafts Torg, låg fram till 1928 ett envåningshus som rymde både pastorsexpeditionen och restaurang Malmens källare. Kapitelhuset som idag står här byggdes detta år som förvaltningslokaler till domkapitlet och stiftsförvaltningen. Fortfarande finns dessa funktioner i huset.

På platsen låg under medeltiden och fram till reformationen ett dominikankloster. Om man går in i Kapitelhuset genom porten från Krafts Torg kommer man in i en kringbyggd klostergård med en brunn. Kapitelhuset ritades av arkitekten Theodor Wåhlin (1864-1948), som bl a var domkyrkoarkitekt från 1902 och fram till sin död.

Se fotoalbum om Kapitelhuset och tomten

Läs mer om Dominikanklostret under medeltiden