Kulturportal LUND

 

När tåget rundade stadsparken

Den 5 juni 1907 växte Lunds persontrafikerade järnvägsnät med två kilometer. Tågen på Lund-Revinge järnväg fick nämligen tillstånd att fortsätta från den tidigare slutstationen Lunds södra, runda stadsparken och stanna vid den nyinrättade hållplatsen Högevall, intill badhuset, l början annonserades hållplatsen som "Utställningen", och trafikstarten var koordinerad med den stora utställningens öppnande.

I en tid när många lokala intressen uppvaktar statliga Banverket om nya järnvägar kan det finnas anledning att påminna om, att merparten av det skånska bannätet byggdes upp med kommunala medel. Så också LReJ som var järnvägens signatur. I den satsade staten inget, och även den privata aktieteckningen var blygsam. Man anade väl att den nya banan kunde få det svårt i den redan järnvägstäta provinsen.

Aningarna besannades mer än väl. Underskotten växte och tiden som självständigt bolag blev kort. 1911 tog Lunds stad över LReJ helt och drev som kommunal förvaltning och tillsammans med en ekonomiskt lika misslyckad satsning;, så småningom under namnet Bjärred-Lund-Harlösa järnväg, fram till 1939. Då hade skattebetalarna tröttnat på att täcka de årliga förlusterna och SJ krävde ett alltför högt pris för ett förstatligande. Kvar blev tills vidare några stumpar, längst av dem spåret till Hardeberga med dess ångloksdragna stentåg. Allra sista trafiken var när några godsvagnar hämtades på Lund S den 2 februari 1966.

Idag byggs och inte minst planeras nya järnvägar i Skåne. Utvecklingen går om inte i cirkel så i spiral, och därför är det inte bara nöjsamt utan också nyttigt att påminna om historien. Det gjorde Skånska Järnbanekapellet på hundraårsdagen med en promenadkonsert utanför Lunds södras välbevarade stationshus. Alla melodier handlade om tåg och i pauserna berättades järnvägshistoria. Mycket mer om Lunds stads järnvägar står att läsa i Gamla Lunds årsbok 1987.

Text: Gunnar Sandin. Gamla Lund Nytt 2007:3