Kulturportal LUND

 

Drottens kyrkoruin ska återöppnas

Söndagen den 17 december kommer invigningen av Drottens kyrkoruin att äga rum och åter är det möjligt att besöka ett stycke av det medeltida underjordiska Lund.

GN_drotten01Under perioden som verksamheten varit stängd, har Lunds Kommuns Fastighets AB utökat golvytan för café- och restaurangrörelse. vilket påverkat förutsättningarna för upplevelsen av kyrkoruinen. Redan den ursprungliga byggnaden hade vid invigningen 1987 kompromisser mellan behovet av golvyta i markplan och det som kännetecknar en medeltida kyrka, nämligen känslan av rymd.

Numera har ruinen kommit att försjunka i dunkel under stadens liv och larm och får återupptäckas via några dagsljusgluggar och i återskenet av ljussättningen.

Fritt tillträde

En annan mera positiv kompromiss är att det inte längre kommer vara ett avgiftsbelagt museum, utan en fomlämning i stadslandskapet. med fritt tillträde för den kunskapstörstande eller tillfällige flanören via föreningen Gamla Lunds eller Café & Bistro Kattesunds lokaler. Därmed berikas Lund med ett nytt offentligt rum, tillika en historisk miljö.

Under arbetet med informationsdelen till den at eftervärlden räddade fornlämningen har den ökade tillgängligheten varit både en drivkraft och en hämsko. Gestaltningen måste klara klåfingriga gäster och säkerheten och driftsaspekterna har sänkt flera briljanta visioner.

Fokus har också lagts på att skildra främst S:t Drotten och Lunds kyrkotopografiska historia under katolicismens tidevarv. Detta kommer att vara tillgängligt över hela vida världen i en webutställning som givetvis också kan besökas i anslutning till ruinen.

Så, slutligen, kan förhoppningsvis ett besök till Drotten vid juletid stilla nyfikenhet och vetgirighet. Eller också kan besökaren kanske mera kontemplativt finna det smultronställe mitt i stadens puls med en stark närvaro av rösten frän det förgångna.

Bild: Stenskulptur från S:t Drotten, Kulturen. Foto Lars Westrup

Text: Rie Hägerdal, Conny Johansson Hervén. Gamla Lund Nytt 2006:6