Kulturportal LUND

 

Församlingshemmet Ugglan

KUM_ugglan02Församlingshemmet Ugglan i hörnet Råbygatan och Södra Esplanaden, med sin fantasifulla arkitektur, var det första församlingshemmet i Sverige och stod färdig 1901. Ugglan är Diakonicentralens öppna verksamhet med ett café, en social mötesplats, dit människor kommer för att värma sig, få ett mål mat, frukost eller lunch, eller bara en kopp kaffe.

I en predikan i Allhelgonakyrkan 1896 talade stadskomminister Erik Böök om behovet av ett församlingshem i stadsdelen Nöden där många fattiga människor bodde. En av åhörarna i publiken var ägaren av Tuna gods, Gottfried Warholm. Denne greps genast av idén och tillsammans med Böök lyckades de samla in de 60.000 kronor som behövdes för att bygget skulle kunna bli verklighet.

KUM_ugglan01I församlingshemmet kunde kvinnorna i Nöden sy kläder billigt till sina familjer, här hölls studiecirklar och söndagsskola. Här höll också arbetarnas sångkör och scouter till. Mellan 1905 och 1928 fanns Stadsbiblioteket i huset.

Idag har Diakonicentralen på Ugglan verksamhet för hemlösa och missbrukare i behov av vård.

Läs mer om huset om dess historia här.