Kulturportal LUND

 

Wermlands nation

KUM_varmlands02Huset på Stora Tvärgatan som hyser Wermlands Nation uppfördes ursprungligen 1949 och byggdes till 1957.

Wermlands nation var den allra första studentnationen i Lund och hade ursprungligen av fyra grundare. Den första var Johannes Eric Ahlström som dessutom valdes till Kurator 1682. De andra tre grundarna var Johannes Tingelholm, Laurentius Karlberg och Magnus Norgreen. Den sistnämnda var även kurator 1692 och 1701.

KUM_varmlands01Alla Nationer hade och har en Inspektor som fungerar som vägledare, rådgivare och nationens representant vid universitetet. Dock fanns det ingen Värmländsk Professor att tillgå när nationens grundades utan Wermlands Nation blev istället tilldelad professor Andreas Stobaeus. Stobaeus var professor i romersk poesi och vältalighet. Stobaeus var inspektor fram till sin död 1714.

Läs mer på Wermlands Nations hemsida
Läs mer om huset och dess historia här