Kulturportal LUND

 

Högaltaret

Högaltaret/Birger Gunnarsens sarkofag

Dom_Kryptanshogaltare2Lunds domkyrkas krypta är vida berömd för sin arkitektur skapad av den förste arkitekten Donatus (död omkring 1135). Kryptan är en av Nordeuropas största och är ett av de äldsta rum som finns bevarade i Sverige. En skog av pelare lyfter de 41 korsvalven som har olika dekorer där vissa upplevs som vridna eller som att stenen har ”runnit” nedför pelaren. På golvet finns ett flertal gravstenar, flyttade hit från andra platser i kyrkan.

Lunds domkyrkas äldsta altare, det i kryptan, invigdes av Lunds förste ärkebiskop Ascer på Midsommardagen år 1123. Altaret var centrum för medeltidens pilgrimsrörelse och åtskilliga är de pilgrimer som har vandrat runt altaret som avslutning på sin pilgrimsvandring. Framför altaret finns en magnifik sarkofag, huggen av Adam van Düren år 1512 åt Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnarsen.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling