Kulturportal LUND

 

Brunnskaret

Brunnskaret

Dom_Brunnskaret2Ur källan i Domkyrkans krypta hämtade Lundabor under flera hundra år sitt dricksvatten. Källan var oreglerad och regelbundet svämmade kryptan över och stod under vatten fram till det att Adam van Düren år 1513-1514 högg det brunnskar som idag omgärdar källan. På sidorna finns satiriska motiv och texter på plattyska, bl.a. en bild på en kvinna som biktar sig för en munk med texten: ”Mången ger en annan ett gott råd, fastän han själv inte följer detsamma”.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling