Kulturportal LUND

 

Mittskepp

Mittskepp/predikstol/mittskeppsaltare

Dom_Mittskepp1Här i mittskeppet firas bl.a. söndagens högmässa. Varje vecka samlas knappt 1500 personer vid någon av de ca 20 gudstjänsterna i Domkyrkan.  På platsen för dagens kortrappa gick ända fram till 1800-talets slut en ca 5 meter hög mur kallad lektoriemuren. Muren delade kyrkan i två delar, den främre avsedd för prästerskapets dagliga gudstjänster och den bakre, dagens mittskepp, avsedd för de ”vanliga” gudstjänsterna dit även allmänheten hade tillträde. Predikstolen är från 1592. På var sin sida om altaret står Domkyrkans äldsta inventarier; två bronsänglar från 1200-talet.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling