Kulturportal LUND

 

Stadsbibliotekets historia

Ingrid André, Från Krafts torg till S:t Peter. Nedslag i Lunds stadsbiblioteks historia från 1990 startar med bibliotekets tillkomst 1864 på pastorsexpeditionen och går fram till 1990, då det nuvarande bibliotekshuset på S:t Petri kyrkogata fyllde tjugo år.

Till stadsbibliotekets 150-årsjubileum i december 2014 utkom en jubileumsskrift, Lunds stadsbiblotek 150 år. Det nyskrivna kapitlet Stadsbiblioteket 150 år, som sträcker sig fram till 2014, hittar man här.

Läs också om Lunds första stadsbibliotekarie Lisa Rolf.