Kulturportal LUND

 

Lunds arbetarbibliotek

Lunds arbetarbibliotek

Lunds arbetarbibliotek fick sin första lokal 1892 hemma hos dess förste bibliotekarie - skräddaren J. Hallin, som bodde på Stora Södergatan 45. Han förvarade där 174 böcker som ma kunde låna under ett par öppettimmar i veckan. Hösten 1894 flyttdes biblioteket till Råbygatan 13, dvs till Arbetarringens fastighet därstädes.

Sex år senare - 1900 - flyttades biblioteket till läsesalen i Folkets hus vid Kiliansgatan. Biblioteket flyttades där runt i ett ar olika lokaler.

1927 integrerades Lunds arbetarbibliotek med Lunds stadsbibliotek, som 1928 flyttade in i nya lokaler i Stadshuset, mitt emot domkyrkan.

Där stannade det integrerade biblioteket till dess att man 1970 landade det då nybyggda Stadsbiblioteket vid S:t Petri kyrkogata.

Text: Ingrid André

Läs mer

Jeppsson, Karin Arbetarbiblioteket i Lund 1982-1927. Lund 1980.