Kulturportal LUND

 

Mårtenstorget 3 - Konsthallen

san__014_Kottbesiktningsbyran_m_Svartbrodraklostret1957 revs den stora köttbesiktningshallen och på dess plats byggdes en konsthall som ritades av arkitekt Klas Anselm. Klocktornet och muren från 1916 revs också 1957, och konsthallen lades i linje med de övriga byggnaderna vid torgets norra sida. Den byggdes i röd tegel och har en helt sluten fasad mot torget.

san__015_KonsthallenEntrén till konsthallen är utbyggd framför muren och klädd med koppar. Krognoshuset har på detta sätt lämnats som en fristående byggnad på själva torget.

Källa: Bevarandeprogrammet Lunds kommun