Kulturportal LUND

 

Esaias Tegnér

esaiastegnerTegnér, Esaias, 1782–1846, författare, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819. Tegnér skrev bl.a. patriotiska dikter och hyllade det skapande geniet. Länge framstod han som nationalskalden, och verseposet Frithiofs saga, som fullbordades 1825, betraktades som ett nationalepos. Det översattes till flera språk; flera av romanserna tonsattes, och många verser har ofta blivit citerade. Även om en senare tid har andra värderingar ses ändå mycket av Tegnérs poesi som mästerverk, t. ex. "Det eviga" (1810), en hyllning till de eviga värdena, och "Epilog vid magisterpromotionen i Lund 1820", med dess många bevingade formuleringar, t.ex. "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta". Vid mitten av 1820-talet gick Tegnér in i en själskris; dikten "Mjeltsjukan" vittnar om en deprimerad människas själstillstånd.

Källa: NE.se

Läs mer om Tegnér i Lund här.
Läs mer om Härbärget och Härbärgisterna här.