Kulturportal LUND

 

Sandgatan 14 - Zettervallska villan

 

BVzettervallskavillanHelgo Zettervall lät 1871 uppföra ett bostadshus med ritkontor åt sig. Huset placerades djupt indragen från gatan. Förgården, som mot gatan avgränsas av en mur med järnstaket mellan cementpelare, arrangerades  som  en tidstypisk trädgård med fontän i mitten.

Fasadens muryta är kraftigt modellerad med pilastrar, listverk, fönsterramverk och friser. Trots sitt lilla format är fasaden monumental med stora rundbågiga fönster. Två svagt framspringande risaliter flankerar mittpartiet, som endast omfattar två fönsteraxlar. Mittlinjen markeras av en medaljong på nedervåningens kvaderimiterade putsyta och två nischer med skulpturer i höjd med andra våningens fönster. I den ena av dessa har en madonna fått ersätta den ursprungliga läsande pojken.

BVzettervallskavillan3Fastigheten utgjorde fram till sekelskiftet två olika tomter med olika ägare.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

Fotografier: Fasad mot Sandgatan, resp  Interiör, bottenvåningen.
Foto: Leopoido lorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv