Kulturportal LUND

 

Zettervallska villan


RK_zettervallskavillanZettervallska villan är en byggnad vid Sandgatan som arkitekten Helgo Zettervall  lät uppföra åt sig själv som bostadshus och ritkontor år 1871.

Under många år bedrev här major Thulin sjukgymnastutbildning.  På den tiden kallades villan för "Lufthopperiet" eftersom den stränge majoren såg till att grindarna låstes innan mörkrets inbrott.
"Lufthoppen" syftar på de akrobatiska övningar, som sjukgymnasteleverna ägnade sig åt för att svinga sig över det höga staketet till grannen, Johan Henrik Thomanders studenthem för gossar.

Idag är Zettervallska villan en bostadsrättförening som består av fyra lägenheter, varav tre återfinns i den så kallade "italienska längan" (tidigare tjänstefolkets bostäder och stall) bakom villan. Där finns också en unik trädgård med växter som i normala fall återfinns på betydligt sydligare breddgrader.

Zettervallska villan ligger djupt indragen från gatan, vid vilken det finns ett järnstaket med cementpelare. Framför huset finns en buxbomträdgård  med fontän en i mitten. Villan är byggnadsminne sedan år 1976.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.