Kulturportal LUND

 

Ekska huset

EkskaHusetEkska huset  ligger på Sankt Petri Kyrkogata 4. Det är ett korsvirkeshus som byggdes 1823 (västra delen) och 1826 (östra delen). Från början tror man att huset hade putsfasader, eftersom det var den tidens stilideal. Korsvirket har varit synligt sedan 1920-talet. Troligen var handelsmannen Jacob Lindschough d.y. byggherre, men huset har fått namn efter släkten Ek. Professor Johan Gustav Ek och hans hustru Augusta var registrerade som ägare 1857-91. En gång fanns det här stall för två hästar.

1950 köpte Lunds stad huset. Det renoverades grundligt 1973-74 och blev sedan högkvarter för Turistbyrån. Efter en grundlig renovering flyttde Stadsbibliotekets lokalsamling - Lundasamlingen - in i huset. Hösten 2011 upptäcktes mögel. Lundasamlingen har numera fått plats inne i Stadsbiblioteket. Ekska huset har sanerats, men när detta skrives (sept 2012) är det oklart vilken verksamhet som ska flyttas in.
Ekska huset är sedan 1974 byggnadsminne.

 

Läs mer på Ekska Huset och dess många märkliga människoöden