Kulturportal LUND

 

St Gråbrödersgatan 4

BV_televerk01Televerkets  huvudbyggnad är en monumental offentlig byggnad i nationalromantikens anda. Huskroppen är asymmetrisk med ett mindre och ett större krenelerat torn samt frontespis med trappgavel. Det branta sadeltaketär täckt med rött, glaserat tegel. Fasaden är murad med mörkt brunviolett helsingborgstegel med sockel, portomfattning och fönsterdetaljer i granit.
BV_televerk02Tyvärr förvanskas fasaden av att de stora rundbågiga fönsteröppningarna i andra våningen delvis har murats igen och försetts med två mindre rektangulära fönster. 1980 murades även den monumentala  huvudentrén  igen. 1942—43 skedde en tillbyggnad mot väster i tre våningar med stram fasad i rött helsingborgstegel.

Källa: Bevarandeprogrammet Lunds kommun