Kulturportal LUND

 

Juridicum

RK_juridikum01Juridicum heter byggnaden som rymmer Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och är beläget i Televerkets gamla byggnad på Lilla Gråbrödersgatan mitt i centrala Lund. Juridicum rymmer också Juridiska fakultetens bibliotek. Flertalet av föreläsningssalarna finns dock i det nära belägna "Tryckeriet", dvs i de lokaler där tidigare Berlingske tryckeriet hade sin verksamhet.

Juridiska fakulteten grundades redan 1666 och är en av universitetets fyra ursprungliga fakulteter. Idag finns här cirka två tusen studenter och ett 30-tal forskarstuderande. Den fasta lärarkåren består av drygt 40 professorer och universitetslektorer som ägnar sig åt både forskning och undervisning. Därtill kommer omkring 100 timanställda lärare - många av dem RK_juridik02praktiskt yrkesverksamma jurister - samt bibliotekarier och personal inom olika administrativa och tekniska stödfunktioner.

 

Huset byggdes 1914-15 av Kungliga Telegrafverket och är byggt i en nationalromantisk stil. Ariktekter var Aron Johansson. Under många år var detta Televerkets huvudbyggnad i Lund.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.