Kulturportal LUND

 

Lunds Mejeri Bolag


Lunds Mejeri Bolag

I hörnet av Själbodgatan och Magie Stora Kyrkogata byggdes 1872 en liten mejeribyggnad av
godsägaren Gotfrid Warholm för stadens första mejeri, Lunds Mejeri Bolag. Det var ett envåningshus med fasad i rött och gult tegel i mönstermurning och rundbågiga fönster och dörrar.

1912 fick mejeriet en tillbyggnad i rött maskintegel utmed Själbodgatan. 1949 lades mejeriet ned men mjölkbutiken fortsatte att fungera. Den övergick så småningom till att vara en vanlig speceriaffär och fungerade som sådan ända till 1977. Trots våldsamma protester och ansträngningar för att bevara byggnaderna revs de i december 1982.

I Lund fanns sedemera flera andra mejerier: Lunds Nya Mejeri (1878), Westra Mejeriet (1885) och Hospitalsgårdens Mejeri och Lunds Andelsmejeriförening (senare Lundaortens Mejeriförening. Dessa båda senare låg vid Södertull. Se Kulturmejeriet.