Kulturportal LUND

 

Estniska huset - Bytaregatan 28

Estniska huset

RK_estniskaBytaregatan 28 - S:t Petri kyrkogata 17

Estniska huset förvaltas sedan 1971 av en stiftelse  (numera aktiebolag) av Sverigeester, som under andra världskriget flytt till Sverige. Där inryms en större festsal som hyrs ut till konferenser och fester för slutna sällskap.

Huset är byggt kring 1880 och var mellan åren 1886-1924 kommunal flickskola. 1924 byggdes skollokalerna om till bostäder.