Kulturportal LUND

 

Tegnérmuseet

tegnermuseetEsaias Tegnér 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han bedrev även framgångsrika studier i Lund och erhöll en professur i grekiska 1812. Tolv år senare valdes han dock till biskop i Växjö och 1826 flyttade han och familjen från Lund.

Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér med familj i en korsvirkesgård på Stora Gråbrödersgatan. 40 år efter det att Tegnér lämnat Lund hotades gården av rivning, men räddades av Tegnérstiftelsen som köpte den. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och försökt återskapa Esaias Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen. Esaias Tegnér står staty på Tegnérplatsen söder om Akademiska Föreningen.

Texten hämtad från Tegnérmuseets hemsida
Läs mer om byggnaden och dess historia här.

tegnermuseet2